Avariitelefon: 51 60 280 (8.00-20.00)

Teenused ja hinnakiri

Teenused ja hinnakiri

Teenused ja hinnakiri

Teenused ja hinnakiri

Teenused ja hinnakiri

Teenused ja hinnakiri

Veeteenuse hinnad alates 01.07.2023

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 25.05.2023 nr 9-3/2023-019

kehtivad Põltsamaa Vesi OÜ tegevuspiirkonnas alates 01.07.2023  järgmised veeteenuse hinnad:

tegevuspiirkond Põltsamaa linn (va Põltsamaa linna ala Tallinna-Tartu maanteest ida pool tiheasustuse alal), Põltsamaa valla Kuningamäe, Võhmanõmme (va Võhmanõmme küla Põltsamaa-Lustivere teega piirnev tiheasustuse ala), Mällikvere ja Mõhküla küla

 

- tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele                   1,64 €/m³

- tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele                  1,72 €/m³

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele

isikutele I reostusgrupp                                                 1,90 €/m³

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele

isikutele I reostusgrupp                                                  2,01 €/m³

 

tegevuspiirkond Põltsamaa valla Adavere ja Kamari alevikud, Esku, Lustivere, Võisiku, Neanurme, Pauastvere, Väike-Kamari, Vägari, Pisisaare ja Kalana külad, Puurmani alevik, Võhmanõmme küla Põltsamaa-Lustivere teega piirnev tiheasustuse ala ja Põltsamaa linna ala Tallinna-Tartu maanteest ida pool tiheasustuse alal, Viljandi valla Kolga-Jaani alevik ja Leie küla, Pikknurme küla

- tasu võetud vee eest                                                    1,67 €/m³

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest             1,98 €/m³

 

Põltsamaa linn

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp 2,52 €/m³

 

HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS 20%

 

 

 

 

 

 

 

Veeteenuse hinnad alates 01.11.2022

 

Tegevuspiirkond Põltsamaa linn (va Põltsamaa linna ala Tallinna-Tartu maanteest ida pool tiheasustuse alal), Põltsamaa valla Kuningamäe, Võhmanõmme (va Võhmanõmme küla Põltsamaa-Lustivere teega piirnev tiheasustuse ala), Mällikvere ja Mõhküla küla

tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele   1,85 €/m³
tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,93 €/m³
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele I reostusgrupp   2,36 €/m³
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele I reostusgrupp 2,47 €/m³

tegevuspiirkond Põltsamaa valla Adavere ja Kamari alevikud, Esku, Lustivere, Võisiku, Neanurme, Pauastvere, Väike-Kamari, Vägari, Pisisaare ja Kalana külad, Võhmanõmme küla Põltsamaa-Lustivere teega piirnev tiheasustuse ala ja Põltsamaa linna ala Tallinna-Tartu maanteest ida pool tiheasustuse alal, Puurmani alevik, Viljandi valla Kolga-Jaani alevik ja Leie küla

tasu võetud vee eest         1,88€/m³
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest   2,44€/m³

 

 

Põltsamaa linn

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp 3,45 €/m³

HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS 20%

 

 

 

 

 

 

TEENUSTE HINNAKIRI 01.04.2022.a. (EUR)

  ühik hind 20% kokku
kogumiskaevude tühjendus (lisandub läbisõit) m3 5.00 1.00 6.00
kogumiskaevude tühjendus(kuni 2m3) (lisandub läbisõit) kord 10.00 2.00 12.00
kogumiskaevude tühjendus(kuni 6m3) ettevõtted (lisandub läbisõit) kord 30.00 6.00 36.00
läbisõit (kui teenust osutatakse väljaspool Põltsamaa linna) km 1.30 0.26 1.56
läbisõit Põltsamaa linnas (kuni 5 km) kord 6.50 1.30 7.80
kanal.ummistuste likvideerimine h 19.17 3.83 23.00
kanalisatsioonitorustiku läbipesu h 60.00 12.00 72.00
kanalisatsioonitorustiku sulgemine/avamine kord 31.96 6.39 38.35
veearvesti vahetus kliendi soovil (lisandub materjali maksumus) h 30.00 6.00 36.00
luksepatöö/käsitöö h 9.58 1.92 11.50
luksepatöö nädalavahetusel h 19.17 3.83 23.00
väljakutse kord 12.78 2.56 15.34
väljakutse nädalavahetusel kord 25.59 5.11 30.70
välikäimla tühjendus tk 10.00 2.00 12.00