Avariitelefon: 51 60 280 (8.00-20.00)

Teostamisel projektid

Teostamisel projektid

Teostamisel projektid

Teostamisel projektid

Teostamisel projektid

Teostamisel projektid

Põltsamaa veemajanduse projekti II etapp

Projekt nr 2014-2020.7.01.19-2007

Põltsamaa Vesi OÜ viib ellu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist finantseeritavat projekti "Põltsamaa veemajanduse projekti II etapp"

Projekti tulemusena rajatakse Põltsamaa reoveepuhastile uued protsessimahutid ja parendatakse mudakäitluse võimekust ning rajatakse ja rekonstrueeritakse vee- ja kanalisatsioonitrasse Põltsamaa reoveekogumisalal.

Projekti algus: 08.10.2019

Projekti lõpp: 01.11.2023

Projekti kogumaksumus on 2 736 998 eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastus on 1 358 793 eurot.

Pikknurme küla ÜVK rekonstrueerimine

Põltsamaa Vesi OÜ viib läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnaprogrammist toetatud projekti "Pikknurme küla ÜVK rekonstreerimine"

Projekti käigus rekonstrueeritakse Pikknurme küla reoveekogumisalal vee- ja kanalisatsioonitrassid, rekonstrueeritakse puurkaev-pumpla ning rajatakse reoveepuhasti.

Projekti algus: 01.08.2021

Projekti lõpp: 30.11.2023

Projekti kogumaksumus on 383 400 eurot, millest SA KIK toetus on 249 210 eurot.